Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovníček

24. 8. 2007

Affinity

Affinity je statická schopnost, která se spouští v okamžiku, kdy je karta na stacku.

"Affinity for [text]" znamená: „Toto kouzlo t

každý/každou [text], který/kterou kontroluješ.“

ě stojí o jednu bezbarvou manu méně za

P

říklad:

Frogmite

Artifact Creature

2/2

Affinity for artifacts (This spell costs less to play for each artifact you control.)

V p

dv

affinity nezapo

Schopnost Affinity nalezneš v sadách Mirrodin bloku (Mirrodin, Darksteel a Fifth Dawn)

řípadě, že sesíláš tuto kartu a kontroluješ dva artefakty, bude tě Frogmite stát pouzeě bezbarvé many místo čtyř. Právě hraný artefakt se samozřejmě do schopnostičítává.

Entwine

Entwine je statická schopnost, která funguje, když je karta na stacku. Pojem "Entwine

[cena]" znamená: "M

místo toho, aby jsi si jeden vybral. Pokud tak u

Kouzla s schopnostní Entwine jsou tzv. "modální" kouzla. B

vybrat pouze jeden mód (Módem se rozumí jedna ze schopností uvedená za: "Choose

one..." textem.). Pokud zaplatíš cenu uvedenou u Entwine, vybíráš tím, že se spustí

všechny módy uvedené na kart

Pokud je cena za Entwine zaplacena, spustí se všechny schopnosti v po

na kart

ůžeš si vybrat, že se karta vykoná všechny efekty na ní napsanéčiníš, zaplatíš doplňkovou cenu kouzla."ěžně při jejich hraní můžešě.řadí, v jakém jsouě napsané, když se kouzlo vyhodnocuje.

P

říklad:

Betrayal of Flesh

Instant

Choose one -- Destroy target creature; or return target creature card from your

graveyard to play.

Entwine--Sacrifice three lands. (Choose both if you pay the entwine cost.)

Karty se schopností Entwine naleznete na kartách z Mirrodin bloku (sady Mirrodin,

Darksteel a Fifth Dawn)

Imprint

Imprint je statická schopnost. Karty se schopností Imprint odstra

aby mohly využívat jejich charakteristik. Pojem "Imprint -- [schopnost]" znamená:

"Dokud je touto schopností odstran

permanentu. Pokud je takto odstran

se všechny jako "imprintnuty".

ňují jiné karty ze hry,ěna karta ze hry, je tato karta "imprintnuta" do tohotoěno v rámci jednoho permanentu více karet, berou

P

říklad:

Chrome Mox

Artifact

Imprint -- When Chrome Mox comes into play, you may remove a nonartifact, nonland

card in your hand from the game. (The removed card is imprinted on this artifact.)

TAP: Add one mana of any of the imprinted card's colors to your mana pool.

Karty se schopností Imprint naleznete na kartách z Mirrodin bloku (sady Mirrodin,

Darksteel a Fifth Dawn)

TIP: Pokud do Chrome Moxu imprintnete vícebarevnou kartu, bude vám produkovat

jakoukoliv manu, kterou tato karta obsahuje. Pokud není psáno jinak, imprintnou lze

takto pouze jednu kartu.

Bushido

Bushido je spoušt

nebo se stává blokovanou, dostává +X/+X do konce kola. Bushido bonus je po

pouze jednou v každé bojové fázi. P

nemá vliv na samotný bonus. Sou

Bushido blokuje. Pokud bude mít Bushido 1, získá bonus +1/+1 bez ohledu na to, zda je

blokován jednou nebo t

Bushido, každá se vyhodnocuje zvláš

ěcí schopnost. "Bushido X" znamená: "Kdykoliv tato bytost blokuječítánřidání nebo odstranění blokujících bytostí v soubojičasně nezáleží, kolik bytostí útočníka se schopnostířemi bytostmi. Pokud by bytost měla několikanásobnou schopnostť.

P

říklad:

Kitsune Blademaster

2W

Creature - Fox Samurai

First strike

Bushido 1 (When this blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.)

2/2

Karty se schopností Bushido naleznete na kartách z Kamigawa bloku (sady Champions of

Kamigawa, Betrayers of Kamigawa a Saviors of Kamigawa)

Soulshift

Soulshift je spoušt

položen do tvého h

vyvolávací cenou X nebo mén

Pokud by permanent m

zvláš

Zda si chceš nebo nechceš vrátit bytost se rozhoduje až p

ěcí schopnost. "Soulshift X" znamená: "Když je tento permanentřbitova, můžeš si do ruky vrátit cílovou kartu Spirita s celkovouě."ěl několikanásobnou schopnost Soulshift, každá se vyhodnocujeť.ři vyhodnocení schopnosti.

P

říklad:

Thousand-legged Kami

6GG

Creature -- Spirit

6/6

Soulshift 7 (When this is put into a graveyard from play, you may return target Spirit

card with converted mana cost 7 or less from your graveyard to your hand.)

Karty se schopností Soulshift naleznete na kartách z Kamigawa bloku (sady Champions of

Kamigawa, Betrayers of Kamigawa a Saviors of Kamigawa)

Splice

Splice je statická schopnost, která funguje když máš kartu v ruce. "Splice onto "[typ

nebo podtyp] [cena]" znamená: Když hraješ[typ nebo podtyp] kouzla, m

kartu z ruky. Pokud tak u

zapla

Karta, kterou takto ukážeš m

zahrát jako klasické kouzlo. Stejn

schopnost Splice, pokud by to práv

Na jedno kouzlo lze splicovat i více dalších karet, nikoli ovšem jedna a ta samá karta v

jeden

Nezapome

charakteristiky.

ůžeš ukázat tutočiníš, zkopíruje se text této karty na kartu kterou hraješ ať [cena] jako přidanou vyvolávací cenu hraného kouzla.ůže být později použita pro schopnost splice, nebo ji můžešě tak ji můžeš zahodit z ruky, poté co použiješě hrané kouzlo vyžadovalo.čas vícekrát.ň, že efekt, který splicuješ na jinou kartu pouze přidává text, nikoli další

P

říklad:

Pokud je

líznete kartu, pak i zran

Reach Through Mists

U

Instant - Arcane

Draw a card.

Glacial Ray

1R

Instant - Arcane

Glacial Ray deals 2 damage to target creature or player.

Splice onto Arcane 1R (As you play an Arcane spell, you may reveal this card from your

hand and pay its splice cost. If you do, add this card's effects to that spell.)

Karty se schopností Splice naleznete na kartách z Kamigawa bloku (sady Champions of

Kamigawa, Betrayers of Kamigawa a Saviors of Kamigawa)

červené kouzlo, způsobující dvě zranění splicováno na modré kouzlo, kterým siění, které takto způsobí bude modré!

Ninjutsu

Ninjutsu je aktiva

"Ninjutsu [cena]" znamená: [Cena], ukaž tuto kartu ze své ruky a vra

n

hry taplou a úto

Takto do hry položená bytost s Ninjitsu je neblokovaná. Schopnost Ninjitsu lze použít v

kroku ur

ční schopnost, která se spouští pouze když je karta s Ninjitsu na ruce.ť si na rukuěkterého ze svých neblokovaných útočníků do ruky jeho vlastníka: Polož tuto kartu dočící.čení obránců, kroku udílení bojových zranění nebo také v kroku konec souboje.

P

říklad:

Ink-Eyes, Servant of Oni

4BB

Legendary Creature - Rat Ninja

Ninjutsu 3BB (3BB, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card into

play from your hand tapped and attacking.)

Whenever Ink-Eyes, Servant of Oni deals combat damage to a player, you may put

target creature card from that player's graveyard into play under your control.

1B: Regenerate Ink-Eyes.

5/4

Karty se schopností Splice naleznete na kartách ze sady Betrayers of Kamigawa.

Offering

Offering je statická schopnost. "[Text] offering" znamená: "M

by jsi hrál kartu typu instant, pokud ob

celková vyvolávací cena tohoto kouzla je snížena o vyvolávací cenu ob

permanentu."

Ob

cenu.

ůžeš zahrát tuto kartu jakoětuješ [Text] permanent. Pokud tak učiníš,ětovanéhoětovat lze pouze jeden permanent a cena je snížena přesně a pouze o jeho vyvolávací

P

říklad:

Patron of the Orochi

6GG

Legendary Creature - Spirit

Snake offering (You may play this card any time you could play an instant by sacrificing a

Snake and paying the difference in mana costs between this and the sacrificed Snake.

Mana cost includes color.)

T: Untap all Forests and all green creatures. Play this ability only once each turn.

7/7

Sakura-Tribe Elder

1G

Creature - Snake Shaman

Sacrifice Sakura-Tribe Elder: Search your library for a basic land card, put that card into

play tapped, then shuffle your library.

1/1

Pokud tedy ob

mén

m

Bytosti se schopností Offering najdete pouze v sad

ětuješ Sakuru pro instatní zahrání Patrona, zaplatíš za jeho vyvolání o 1Gě, tedy 5G. Bezbarvá mana vždy zlevňuje pouze bezbarvou, pouze barevnou manouůžete snížit jak barevnou, tak bezbarvou.ě Betrayers of Kamigawa.

Convoke

Convoke je statická schopnost, která funguje, když je kouzlo na stacku. "Convoke"

znamená: "K cen

bytostí, které kontroluješ. Každou takto tapnutou bytostí sniž cenu vyvolávaného kouzla

o jednu bezbarvou manu, nebo manu stejné barvy, jako byla tapnutá bytost." Pokud byla

tapnutá bytost vícebarevná, m

P

Conclave Equenaut

4WW

Creature -- Human Soldier

3/3

Convoke (Each creature you tap while playing this spell reduces its cost by {1} or by one

mana of that creature's color.)

Flying

Schopnost Convoke najdeš v sad

ě vyvolávaného kouzla můžeš tapnout libovolný počet odtapnutýchůžeš si vybrat barvu many, kterou chceš zlevnit.říklad:ě Ravnica: City of guilds. Je typická pro gildu Selesnya.

Dredge

Dredge je statická schopnost, která ti umožní vracet karty z hrobu zp

schopnost funguje pouze pokud je karta s Dredge ve tvém h

znamená: Máš-li si líznout kartu a ve tvé knihovn

místo toho položit vchních N karet z knihovny do h

dredge do ruky".

tuto schopnost lze samoz

jednat pouze o tv

líznutí karty schopností Dredge, nem

Greater Mossdog

3G

Creature -- Hound

3/3

Dredge 3 (If you would draw a card, instead you may put exactly three cards from the

top of your library into your graveyard. If you do, return this card from your graveyard to

your hand. Otherwise, draw a card.)

Schopnost Convoke najdeš v sad

ět do ruky. Tatořbitově. "Dredge N"ě se nalézá alespoň N karet, můžešřbitova a vrátit si kartu se schopnostířejmě využít kdykoliv by jsi si měl líznout kartu, tedy nemusí seůj krok líznutí karty. Také v okamžiku, kdy se rozhodneš "překrýt"ůže být v reakci tato karta odstraněna z hrobu.ě Ravnica: City of guilds. Je typická pro gildu Golgari.

Transmute

Transmute je aktiva

Transmute ve tvé ruce. "Transmute [cena]" znamená: "[Cena],zaho

Prohlédni svou knihovnu a najdi kartu se stejnou celkovou vyvolávací cenou, jako byla

cena zahozené karty. Odkryj ji a dej na ruku. Poté zamíchej svou knihovnu. Tuto

schopnost m

ční schopnost, která funguje pouze když je karta se schopnostíď tuto kartu:ůžeš použít stejně, jako bys hrál kouzlo typu sorcery."

P

říklad:

Dizzy Spell

U

Instant

Target creature gets -3/-0 until end of turn.

Transmute 1UU (1UU, Discard this card: Search your library for a card with the same

converted mana cost as this card, reveal it, and put it into your hand. Then shuffle your

library. Play only as a sorcery.)

V p

jedné modré many, ale také t

si žádnou kartu najít nechceš (kup

m

Schopnost Transmute najdeš v sad

řípadě kouzla Dizzy Spell si tak v balíčku můžeš najít nejen kartu s vyvolávací cenouřeba jedné červené nebo bezbarvé many. Stejně tak pokudříkladu si chceš pouze zamíchat knihovnu), pak seůžeš rozhodnout, že jsi žádnou kartu nenašel.ě Ravnica: City of guilds. Je typická pro gildu Dimir.

Radiance

Radiance je schopnost, která se vztahuje na permanenty stejné barvy.

P

říklad:

Cleansing Beam

4R

Instant

Radiance -- Cleansing Beam deals 2 damage to target creature and each other creature

that shares a color with it.

Radiance postihuje všechny permanenty stejné barvy, tedy nejen tvé ale i soupe

Pokud je permanent vícebarevný, sta

který byl zacílován.

Pokud je zacílován bezbarvý permanent, kouzlo nepostihuje další bezbarvé permanenty,

protože nemají žádnou barvu.

Kontrola, zda mají permanenty stejnou barvu probíhá až p

reagovat p

barvu).

Schopnost Radiance najdeš v sad

ře.čí aby sdílel alespoň jednu barvy s permanentem,ři jeho vyhodnocení (lze tedyři sesílání kouzla nebo později před vyhodnocením a permanentu změnitě Ravnica: City of guilds. Je typická pro gildu Boros.

Bloodthirst

Bloodthirst je statická schopnost. "Bloodthirst N" znamená: "Pokud bylo soupe

zp

hodnoty N vyložen

žetony, kde X je po

ři toto koloůsobeno zranění, přichází tento permanent do hry s N +1/+1 žetony." Pokud je místoě uvedena hodnota X, pak permanent přichází do hry s X +1/+1čet zranění, které bylo soupeři toto kolo způsobeno.

P

říklad:

Gristleback

2G

Creature -- Beast

2/2

Bloodthirst 1 (If an opponent was dealt damage this turn, this creature comes into play

with a +1/+1 counter on it.)

Sacrifice Gristleback: You gain life equal to Gristleback's power.

Permanent do hry p

"reagovat" na "položení žeton

Schopnost Bloodthirst najdeš v sad

řichází buď bez žetonů nebo už rovnou s žetony. Nelze tedyů".ě Guildpact. Je typická pro gildu Gruul.

Haunt

Haunt je spoušt

je karta odstran

"Haunt" na permanentu znamená: "Když je permanent položen ze hry do h

odstra

cílovou bytost."

"Haunt" na kartách typu instant nebo sorcery znamená: "Když se toto kouzlo vyhodnotí,

odstra

cílovou bytost."

Absolver Thrull

3W

Creature -- Thrull Cleric

2/3

Haunt (When this card is put into a graveyard from play, remove it from the game

haunting target creature.)

When Absolver Thrull comes into play or the creature it haunts is put into a graveyard,

destroy target enchantment.

Benediction of Moons

W

Sorcery

You gain 1 life for each player.

Haunt (When this spell card is put into a graveyard after resolving, remove it from the

game haunting target creature.)

When the creature Benediction of Moons haunts is put into a graveyard, you gain 1 life

for each player.

Pokud je kouzlo se schopností Haut p

Haunt.

Hauntovat lze jak soupe

Pokud není žádný legální cíl pro kartu se schopností Haunt, odchází do h

toho, aby byla odstran

Schopnost Haunt najdeš v sad

ěcí schopnost, která aktivuje ostatní spouštěcí schopnosti fungující pokuděna ze hry.řbitova,ň jej ze hry. Dokud karta touto cestou zůstává odstraněna ze hry, "hauntuje"ň jej ze hry. Dokud karta touto cestou zůstává odstraněna ze hry, "hauntuje"řerušeno (countered), nespouští se ani schopnostřovu, tak svou bytost. Karta může být hauntovaná i více kartami.řbitova mítoěna ze hry.ě Guildpact. Je typická pro gildu Orzhov.

Replicate

Replicate je pojem, který reprezentuje dv

funguje, když je kouzla na stacku. Druhá je spoušt

kouzlo na stacku. "Replicate [cena]" znamená: Když hraješ toto kouzlo, m

zaplatit [cena] kolikrát chceš." a "Když hraješ toto kouzlo a zaplatil jsi cenu za schopnost

Replicate, zkopíruj kouzlo tolikrát, kolikrát jsi cenu za Replicate zaplatil. Pro tuto

kopii/tyto kopie m

ě schopnosti. První je statická schopnost, kteráěcí schopnost, která funguje, když jeůžeš navícůžeš zvolit nové cíle.

P

říklad:

Gigadrowse

U

Instant

Replicate U (When you play this spell, copy it for each time you paid its replicate cost.

You may choose new targets for the copies.)

Tap target permanent.

Každá kopie kouzla je samostatná, m

to ostatní kopie.

Schopnost Replicate najdeš v sad

ůže být tedy přerušena (countered), avšak neovlivníě Guildpact. Je typická pro gildu Izzet.

Forecast

Forecast je aktiva

jedenkrát. Na kart

ční schopnost, kterou je možné hrát ve svém upkeepu a pouzeě je popsána pouze jako "Forecast - [Cena]:[Efekt]

P

říklad:

Steeling Stance

1WW

Instant

Creatures you control get +1/+1 until end of turn.

Forecast - W, Reveal Steeling Stance from your hand: Target creature gets +1/+1 until

end of turn. (Play this ability only during your upkeep and only once each turn.)

Lze hrát sou

Schopnost Forecast najdeš v sad

časně v jednom upkeepu více karet se schopností Forecast.ě Dissension. Je typická pro gildu Azzorius.

Graft

Graft reprezentuje sou

permanent p

m

časně statickou a spouštěcí schopnost. "Graft N" znamená:"Tentořichází do hry s N +1/+1 žetony" a "Kdykoliv do hry přijde jiná bytost,ůžeš na ni z této karty přesunout jeden +1/+1 žeton."

P

říklad:

Helium Squirter

4U

Creature -- Beast Mutant

0/0

Graft 3 (This creature comes into play with three +1/+1 counters on it. Whenever

another creature comes into play, you may move a +1/+1 counter from this creature

onto it.)

1: Target creature with a +1/+1 counter on it gains flying until end of turn.

Schopnost Graft necíluje, m

Pokud by permanent se schopností Graft p

žetony, jako by se o bytost jednalo.

Schopnost Graft najdeš v sad

ůžeš tedy přesunout žeton i na necílovatelnou bytost.řestal být bytostí, stále je možné přesouvatě Dissension. Je typická pro gildu Simic.

Hellbent

Hellbent m

Hellbent permanent, pak se tato schopnost pr

schopnost nese kouzlo, pak se efekt Hellbentu neov

vyhodnocení.

Pokud je Hellbent na permanentu jako aktiva

aktivaci, nikoliv až p

ůže být jak statickou, tak spouštěcí schopností. Pokud má na sobě schopnostůběžně ověřuje. Pokud na sobě tutoěřuje v okamžiku seslání, ale až přiční schopnost, pak se tato ověřuje při svéři vyhodnocení.

P

říklad:

Demon's Jester

3B

Creature -- Imp

2/2

Flying

Hellbent -- Demon's Jester gets +2/+1 as long as you have no cards in hand.

Pokud by hrá

ale má sou

by jej v reakci nechal líznout kartu, pak se p

karta , kterou má hrá

Schopnost Hellbent najdeš v sad

č A zahrál jako poslední kartu z ruky kouzlo, které způsobí bytosti 2 zranění,časně schopnost "Hellbent - Místou dvou zranění cílovou bytost znič" a hráč Bři vyhodnocení kouzla bere v potaz jednač A na ruce a schopnost Hellbent se nespustí.ě Dissension. Je typická pro gildu Rakdos.

Recover

Recover je spoušt

h

m

odstra

ěcí schopnost, která funguje, když je karta se schopností Recover veřbitově. "Recover [cena]" znamená: "Když je do tvého hřbitova odchází ze hry bytost,ůžeš zaplatit [cenu]. Pokud tak učiníš, vrať si tuto kartu ze hřbitova do ruky. Jinak jiň ze hry."

P

říklad:

Icefall

2RR

Sorcery

Destroy target artifact or land.

Recover RR (When a creature is put into your graveyard from play, you may pay RR. If

you do, return this card from your graveyard to your hand. Otherwise, remove this card

from the game.)

Pokud by do h

pak se tato schopnost nespouští.

Schopnost Recover najdeš v sad

řbitova současně odcházela karta se schopností Recover a libovolná bytost,ě Coldsnap.

Ripple

Ripple je spoušt

"Ripple N" znamená: "Když hraješ toto kouzlo, m

knihovny, nebo pokud máš v knihovn

všechny zbývající karty. Když takto karty odkryješ, m

zahrát všechny karty se stejným jménem jako je toto kouzlo a položit všechny zbylé

karty do spodu knihovny v libovolném po

ěcí schopnost, která funguje když je karta s touto schopností na stacku.ůžeš odkrýt N vrchních karet tvéě méně karet než je hodnota N, můžeš odkrýtůžeš bet placení vyvolávací cenyřadí."

P

říklad:

Surging Dementia

1B

Sorcery

Ripple 4 (When you play this spell, you may reveal the top four cards of your library. You

may play any revealed cards with the same name as this spell without paying their mana

costs. Put the rest on the bottom of your library.)

Target player discards a card.

Když hraješ kouzlo se schopností Ripple, pak se tato schopnost vyhodnotí ješt

samotné kouzlo.

U odkrytých kouzel se schopností Ripple, která zahraješ bez placení vyvolávací ceny se

samoz

kopií od jednoho kouzla a budeš mít št

b

Schopnost Ripple najdeš v sad

ě dříve, nežřejmě opět spustí tato schopnost. (Pokud se ti na draftu podaří získat třeba osměstí, je možné že se ti podaří zahrát všechny kopieěhem jediného kola.)ě Coldsnap.